Om Kinisiforo-Nordic AS

Kinisiforo-Nordic AS har enerett på markedsføring og salg av Kinisiforo rehabiliteringsenheter i Norden. Kinisiforo er en serie rehabiliteringsenheter for bevegelsesterapi og rehabilitering ved en rekke nevrologiske lidelser.

Kinisiforo Rehabilitation Units ble designet og utviklet basert på resultatene av langvarig klinisk og vitenskapelig forskning, og implementerer en ny metode for nevrologisk rehabilitering kalt K-Set. Denne metoden ble utviklet i samarbeid med forskjellige rehabiliteringssentre, institusjoner og medisinske universiteter som har betydelig erfaring med rehabilitering av nevrologiske tilstander, inkludert cerebral parese, slag, ryggmargsskade og forskjellige nevrologiske lidelser.

Kinisiforo Hospital Unit er godkjent av EU.

Kinisiforo Ltd.

Kinisiforo Ltd. ble etablert i 2011 av Onisiforos Hadjionisiforou. Han er utdannet ved Semmelweis University i Budapest, med spesialisering på kinesiologi og rehabilitering. Selskapet har hovedkontor i Limassol på Kypros.

Kinisiforo/K-SET metoden er i sin helhet oppfunnet og utviklet på Kypros av Onisiforos. Etter å ha etablert sin første rehabiliteringsklinikk i 2004, begynte han å utforske hvilke metoder og enheter som var tilgjengelig i markedet. Han var ikke fornøyd med fagets muligheter til å hjelpe bla. hjerneskadde mennesker, som kunne ha bla. CP, MS og Parkinson. Utviklingen blant verdens hjerneforskere var kommet veldig til kort innen disse fagområdene.

Onisiforos utviklet frem til 2011 sine første enheter: Kinisiforo Hospital Unit og Kinisiforo Home Unit. Verdenspatent ble registrert i 2012 for hospitalenheten. Enhetene er videreutviklet helt frem til i våre dager ved å forbedre bla. dataprogrammene. Prinsippet helt fra starten av med elliptiske, robotiserende bevegelser med bena, danner grunnlaget for ny "styring" gjennom hjernens plastisitet (formbarhet).

Kontakt

Svein Lindblad

Daglig leder

svein@kinisiforo-nordic.com

+47 958 06 304

Kinisiforo-Nordic AS

Ovnerudvn. 29

N-3430 Spikkestad

kundeservice@kinisiforo-nordic.com

Svein Lindblad