Video

Se den nyeste versjonen av Kinisiforo sykehusenhet

En medisinsk enhet for rehabilitering av mennesker med funksjonshemminger.

Dette er en video fra Nicomed Rehabiliteringssenter i Litauen som viser noen av deres pasienter som bruker den nyeste spesifikasjonen av Kinisiforo sykehusenhet, samt anbefalinger fra leger.

Disse barna ble behandlet med K-Set-metoden ved bruk av Kinisiforo sykehusenhet. Deres mor var så oppmuntret av behandlingsresultatene at hun valgte å gi denne anbefalingen, og som hun selv sier, ga det henne håp for barnas fremtid.

Se prototypen av sykehusenheten med resultatet fra vår pasient som oppmuntret oss til å gjøre Kinisiforo tilgjengelig over hele verden.

I det siste tiåret har forskning innen nevrovitenskap gitt oss betydelig bevis for at den voksne hjernen kan gjennomgå betydelig omorganisering etter skade.

  • Hjernens plastisitet er hjernens og nervesystemets evne til å endre seg strukturelt og funksjonelt som respons på erfaringer
  • De mest allment anerkjente formene for plastisitet er læring, hukommelse og restitusjon fra hjerneskade

Anbefaling fra en pasient med multippel sklerose som er behandlet ved Nicomed Rehabiliteringssenter i Vilnius, Litauen.

Anbefaling fra en pasient med nevrologisk lidelse som er behandlet ved Senevita Rehabiliteringssenter i Litauen.

Anbefaling fra en pasient med cerebral parese som er behandlet ved Nicomed Rehabiliteringssenter i Vilnius, Litauen.

Et intervju med Hadjionisiforou Onisiforo, oppfinneren av Kinisiforo. (TV på gresk språk)

Donasjon av Kinisiforo-enhet til geriatrisk institusjon i Peireas, Hellas. (Gresk språk)

Et intervju med Hadjionisiforou Onisiforo, oppfinneren av Kinisiforo. (Gresk språk) CYPRUS TIMES