Dokumentasjon

Referanser og priser

 1. Anbefalingsbrev for Kinisiforo Medisinsk Utstyr fra Senevita Rehabiliteringssenter.
 2. Sertifikat fra Klaipeda Universitet til Onisiforos Hadjionsiforou for hans deltakelse i den internasjonale vitenskapelig-praktiske konferansen angående effektiviteten av Kinisiforo for slagpasienter.
 3. Sertifikat fra Det europeiske akkrediteringsrådet for kontinuerlig medisinsk utdanning og deltakelse i 21. internasjonale kongress for presentasjon av K-SET-metoden.
 4. Sertifikat fra Lyutovos Svekatos Medisinske Universitet for anvendelsen av Kinisiforo for å oppnå det første pasientresultatet i Litauen.
 5. Sertifikat for pris fra den internasjonale konferansen for innovative teknologier innen kvantemedisin i det 21. århundre, avholdt i Moskva.
 6. Sertifikat til Onisiforos Hadjionisiforou for hans deltakelse i det 3. vårkurset i myologi i St. Petersburg, Russland, med presentasjon av K-SET-metoden.
 7. Sertifikat fra European Enterprise Promotion Awards for den innovative rehabiliteringsmetoden Kinisiforo K-set.
 8. Anbefalingsbrev fra POOA (Pancyprian Organization for the Rehabilitation to people with disabilities)
 9. Anbefalingsbrev fra Kypros Institutt for nevrologi og genetikk.
PDF icon

Kliniste studier

 • Klinisk studie av mennesker etter slag.
PDF icon
 • Klinisk studie av barn med cerebral parese.
PDF icon

Kinisiforo Ltd. brosjyre

 • Kinisiforo Ltd. profil.
 • Informasjon om Kinisiforo enheter og Nicomed rehabiliteringssenter.
PDF icon

Kinisiforo enhetssertifikater

 1. CE-sertifikat
 2. Sertifikat for fritt salg
 3. ISO 13485 for medisinsk utstyr i henhold til EU-standard
 4. Godkjenning av medisinsk utstyr fra Kypros' helseministerium
PDF icon

Kinisiforo gjodkjenninger og sertifikater

 1. Verdensomspennende patentbevis fra World Intellectual Property Organization (WIPO)
 2. Kalibreringsvarsel utstedt av kalibreringssenter
 3. Elektrisk sikkerhetstest
 4. Sertifikat fra selskapet Green Dot Cyprus for resirkulering av materialer
PDF icon

Kinisiforo Ltd. sertifikater

 1. Sertifikat for selskapsregistrering fra handels- og selskapsdepartementet
 2. Sertifikat for direktør og sekretær
 3. Sertifikat for godkjenning av selskapets adresse
PDF icon

Kinisiforo Hospital Unit brukerveiledning

 • Brukerveiledning for Kinisiforo Sykehusenhet
PDF icon